Cennik

Współpracę z Klientem rozpoczynamy od określenia potrzeb, omówienia zasad współpracy oraz przekazywania dokumentacji. Podpisujemy umowę cywilnoprawną, którą zgłaszamy we właściwym US.
Ceny naszych usług ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z klientami i uzależnione są od:
– formy prawnej prowadzonej działalności,
– rodzaju ewidencji księgowej,
– ilości dokumentów księgowych,
– ilości zatrudnianych osób oraz sposobu ich zatrudnienia.